Inici | www.academia.cat | Contacte | Avís legal |

Qui Som?

La Societat Catalana de Neurologia es funda el 1911 aleshores amb el nom de Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona, essent la primera societat de neurologia a la península ibèrica, presidida pel Dr. Artur Galceran Granes, alumne que fou del Dr. Robert, i membre fundador el 1872, d'estudiant, de la Societat Mèdica el Laboratori i Acadèmia de ciències mèdiques, contemporani del Dr. Lluís Barraquer Roviralta veritable fundador de la neurologia clínica catalana. Durant aquests 100 anys ha tingut 5 denominacions consecutives:

 • Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona (1911-1931)
 • Societat Catalana de Psiquiatria i Neurologia (1931-1939, durant la República, presidida pel Dr. Belarmino Rodríguez Arias, primer catedràtic de neurologia d'Espanya)
 • Asociación de Psiquiatría y Neurología de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona (1941- 1968, en la postguerra, presidida pel Dr. José Córdoba Rodríguez)
 • Asociación de Ciencias Neurológicas de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares (1968-1973, presidida pel Dr. Lluís Barraquer Bordas)
 • Finalment, des del 1973, amb la presidència del Dr. Agustí Codina Puiggros, i els darrers 40 anys, Societat Catalana de Neurologia. S'ha consolidat doncs en el temps, 100 anys de fet diferencien una cosa vella d'una d'antiga i venerable.

La Societat Catalana de Neurologia és una entitat de caràcter mèdic i científic, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i duració indefinida, quina missió principal és la de :

 • - Agrupar i donar veu a tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb la Neurologia i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la Salut, que ho sol·licitin i que siguin admesos.
 • - Contribuir al millorament mèdic i científic dels seus associats, mitjan¸ant la promoció de congressos, simposis i cursos especialitzats per a estimular-los la formació continuada, així com d'honorar-los amb el just reconeixement del seu mèrit, esfor¸ i compromís.
 • - Assessorar a l'Administració i organismes públics o privats en els aspectes assistencials, docents i de recerca, en el camp de la neurologia i aspectes relacionats.
 • - Garantir, vetllar i promoure el desenvolupament de la disciplina mèdica de la neurologia a Catalunya i àmbits territorials de parla catalana.
 • - Col·laborar per al desenvolupament científic i tècnic de la nostra disciplina mèdica, amb les universitats i altres organismes. Esdevenir arena de controvèrsia i fòrum de noves comunicacions per a l'estímul i el progrés científic en la neurologia catalana, i promoure'n la seva publicació. Establir els mitjans per a l'ampliació d'estudis de l'especialitat.
 • - Establir relacions de reciprocitat i col·laboració amb altres Societats científiques i culturals en l'ámbit català i universal que cregui convenient.
Àrea Privada
Registrar-se Has oblidat la contrasenya?