Inici | www.academia.cat | Contacte | Avís legal |

Activitats

Octubre
10
2017
Grup Epilepsia SCN
Sessió ordinària
Dimarts, 10 d'octubre de 2017 | 16:00h | Sala 5 L'Acadèmia - Can Caralleu
10-10-2017 16:00 - 20:00 Sala 5
16:00 - 20:00Introducció ( Sessió )
16:00 - 16:30Inauguració del curs i entrega del material ( Sessió inaugural )
Ponent: Dr. Francesc Purroy
16:30 - 17:00Bases fisiològiques de l'electroencefalografia ( Sessió )
Ponent: Dr. Joan Santamaria Cano
17:00 - 17:30Sistema de col·locació dels elèctrodes: Sistema Internacional 10-20 ( Sessió )
Ponent: Dr. Juan Luis Becerra
17:30 - 18:00Aspectes tècnics de l'EEG: Amplificadors, conversió Analògica/Digital, muntatges, filtres i artefactes. ( Sessió )
Ponent: Dra. Misericòrdia Veciana
18:00 - 18:15Descans ( Càtering )
18:15 - 20:00Pràctiques de col·locació dels elèctrodes segons el Sistema Internacional 10/20 ( Sessió )
14-11-2017 16:00 - 20:00 Sala 5
16:00 - 20:00EEG Normal ( Sessió )
16:00 - 16:35Característiques de l'EEG normal (ADOLESCENT/ADULT) en vigília i endormiscament ( Sessió )
Ponent: Dr. Joan Santamaria Cano
16:35 - 17:00Maniobres d'activació: Hiperventilació, Fotoestimulació, privació de son ( Sessió )
Ponent: Dr. Manuel Toledo
17:00 - 17:30Variants EEG de la normalitat ( Sessió )
Ponent: Dr. Carles Gaig
17:30 - 18:00Característiques de l'EEG durant el son ( Sessió )
Ponent: Dr. Eveli Peral Pellicer
18:00 - 18:15Descans ( Càtering )
18:15 - 20:00Pràctiques en grups 6-7 persones amb un docent i pràctiques amb aparell d'EEG ( Sessió )
12-12-2017 16:00 - 20:00 Sala 5
16:00 - 20:00EEG Anormals ( Sessió )
16:00 - 16:35Tipus d'alteracions: Organització, Reactivitat EEG, Lentificació; Atenuació, Canvis Epileptiformes ( Sessió )
Ponent: Dra. Gemma Sansa Fayos
16:35 - 17:10Lentificació focal, Tipus (irregular, rítmic) i significat clínic. TIRDA. Atenuació focal. Significat clínic. ( Sessió )
Ponent: Dra. Desiree Muriana Batiste
17:10 - 17:45Lentificació difusa/bilateral. Tipus (de fons, rítmic, irregular) i significat clínic. FIRDA, OIRDA ( Sessió )
Ponent: Dr. Albert Molins Albanell
17:45 - 18:00Descans ( Càtering )
18:00 - 19:00Pràctiques en grups de 6-7 persones amb un docent ( Sessió )
19:00 - 20:00Pràctica veure traçats amb classe completa. Competició per grups 6-7, cadascú orientats per un tutor. ( Sessió )
Moderador/a: Dr. Joan Santamaria Cano
09-01-2018 16:00 - 20:00 Sala 5
16:00 - 20:00EEG en epilèpsia ( Sessió )
16:00 - 16:35Activitat epileptiforme intercrítica. Característiques i significat clínic. ( Sessió )
Ponent: Dr. Santiago Fernández Fernández
16:35 - 17:10Patrons crítics en les epilèpsies focals ( Sessió )
Ponent: Dra. Júlia Miró
17:10 - 17:45Patrons crítics en les epilèpsies generalitzades. ( Sessió )
Ponent: Dr. Xavier Salas
17:45 - 18:00Descans ( Càtering )
18:00 - 19:00Pràctiques en grups de 6-7 persones amb un docent ( Sessió )
19:00 - 20:00Pràctica veure traçats amb classe completa. Competició per grups de 6-7, cadascú orientats per un tutor. ( Sessió )
Moderador/a: Dr. Juan Luis Becerra
13-02-2018 16:00 - 20:00 Sala 5
16:00 - 16:35EEG en ALTERACIONS DE CONCIENCIA. Registre EEG prolongat: Indicacions clíniques, característiques, nomenclatura i interpretació. ( Sessió )
Ponent: Dra. Misericòrdia Veciana
16:00 - 20:00EEG en alteracions de conciència ( Sessió )
16:35 - 17:10Descàrregues periòdiques, FOCALS I GENERALITZADES. Significat clínic ( Sessió )
Ponent: Dr. Albert Molins Albanell
17:10 - 17:45Estatus epitèptic NO CONVULSIU ( Sessió )
Ponent: Dr. Carles Gaig
17:45 - 18:00Descans ( Càtering )
18:00 - 19:00Pràctiques en grups de 6-7 persones amb un docent. ( Sessió )
19:00 - 20:00Pràctica veure traçats amb classe completa. Competició per grups de 6-7, cadascú orientats per un tutor. ( Sessió )
Moderador/a: Dr. Eveli Peral Pellicer
13-03-2018 16:00 - 20:00 Sala 5
16:00 - 20:00EEG en encefalopatia anòxica i metabòlica ( Sessió )
16:00 - 16:35Encefalopatia anòxica. Brot supressió, spindle coma, coma alfa. Classificació gravetat i utilitat EEG pronòctic. ( Sessió )
Ponent: Dr. Juan Luis Becerra
16:35 - 17:10Encefalopaties metabòliques. Canvis EEG induïts per medicaments i substàncies. ( Sessió )
Ponent: Dr. Manuel Toledo
17:10 - 17:45Mort cerebral i EEG. Requeriments tècnics i problemes pràctics. ( Sessió )
Ponent: Dr. Carles Gaig
17:45 - 18:00Descans ( Càtering )
18:00 - 19:00Pràctiques en grups de 6-7 persones amb un docent ( Sessió )
19:00 - 20:00Pràctica veure traçats amb classe completa. Competició per grups de 6-7, cadascú orientats per un tutor. ( Sessió )
Moderador/a: Dra. Misericòrdia Veciana
10-04-2018 16:00 - 20:00 Sala 5
16:00 - 20:00Encefatopaties infeccioses-inflamatòries i prionopatíes ( Sessió )
Ponent: Dra. Gemma Sansa Fayos
16:00 - 20:00Patrons ELECTROCLÍNICS en epilèpsia (1-West, Dravet, Lennox-Gastaut, Rolandica, Absència, EMJ) ( Sessió )
Ponent: Dr. Xavier Salas
16:00 - 20:00Altres Entitats ( Sessió )
17:10 - 17:45Patrons ELECTROCLÍNICS en epilèpsia (2. Epilèpsia mioclònica progressiva, Epilèpsia temporal mesial, Rasmussen) ( Sessió )
Ponent: Dr. Juan Luis Becerra
17:45 - 18:00Descans ( Càtering )
18:00 - 19:00Pràctiques en grups de 6-7 persones amb un docent. ( Sessió )
19:00 - 20:00Pràctic a veure traçats amb classe completa. Competició per grups de 6-7, cadascú orientats per un tutor. ( Sessió )
Moderador/a: Dr. Joan Santamaria Cano
08-05-2018 16:00 - 21:00 Sala 5
16:00 - 16:30Com s'informa un EEG? Quina informació hi ha de constar? Com s'organitza? ( Sessió )
Ponent: Dra. M. Pilar Fossas
16:00 - 21:00Informe de la prova ( Sessió )
16:30 - 17:00Terminologia American Clinical Neurophysiology Society: novetats ( Sessió )
Ponent: Dra. Misericòrdia Veciana
17:00 - 17:30Errades habituals a evitar en EEG ( Sessió )
Ponent: Dr. Joan Santamaria Cano
17:30 - 17:45Descans ( Càtering )
17:45 - 18:45Pràctiques individuals ( en grups de 6-7 persones amb un docent). Identificació de patrons EEG amb personalitat: ones trifàsiques, LPD, raspalls delta, GPDs, punta/ona, hipsarritmia, puntes rolàndiques, FIRDA, OIRDA, TIRDA, SIRPID ( Sessió )
18:45 - 19:45Pràctica veure traçats amb classe complerta. Competició per grups de 6-7, cadascú orientats per un tutor. ( Sessió )
Moderador/a: Dr. Carles Gaig
19:45 - 20:15Dubtes finals. Enquesta d'avaluació per part dels alumnes. Cloenda ( Sessió cloenda )
12-06-2018 16:00 - 21:00 Sala 4
12-06-2018 16:00 - 21:00 Sala 7
16:00 - 21:00Examen ( Sessió )
12-06-2018 16:00 - 21:00 Sala 9
19-06-2018 18:00 - 19:00 Sala 2
Àrea Privada
Registrar-se Has oblidat la contrasenya?